Bağcının Yakın Dostu : Örtü Bitkileri

Bağda sıra aralarında bulunan bitkilerdir Örtü Bitkileri (Cover Crop). Bağcının en yakın arkadaşlarından biridir aslında 🙂  Ekonomik açıdan yetiştirilmezler. Asma gibi asil de değillerdir ama asmanın asaleti bir nebze de olsa onlara bağlıdır.

Ne gibi faydaları var bakalım:

1. Toprağı Erozyona Karşı Korur (Protect Soil From Ersion)

Yağmur damlalarının hızını keserek toprağa şiddetli çarpmasını engeller. Toprak fraksiyonlarının kaymasını engeller (Agregat =Kum,mil,kil ve organik materyalin biraraya gelerek oluşturduğu yapı). Kaymak tabakası oluşumunu önler (sealing of soil surface). Kökleri, toprak partiküllerini tutar ve suyun akıp gitmesini kolaylaştırır. Bu sayede toprak partiküllerinin su ile akıp uzaklaşmasına engel olur.

2. Asmanın Gelişimini Düzenler (Regulate Vine Growth)

s6

Örtü bitkileri 2 amaç için kullanılabilir. Birincisi, baklagiller havadaki azotu bağlayarak topraktaki azot miktarını artırır ve bu azot asmanın canlanması için kullanılır. İkincisi de, baklagil haricindeki bitkiler, su ve besin için asmalarla rekabet ederek asmaların yeşil büyümesini yavaşlatabilir (vejetatif gelişim).

3. Toprak Verimliliğini Artırır (Improve Soil Fertility)

cation

Toprağın azot miktarını artırmasının yanında, parçalanmış-çürümüş örtü bitkileri toprağın Katyon Değişim Kapasitesini de artırır. Katyon Değişim Kapasitesi nekadar yüksek olursa toprak daha fazla besin elementi tutar. Bu da ancak ya topraktaki kil %’nin, ya organik madde miktarının yada pH’nın artışıyla mümkündür.

4. Toprağın Yapısını ve Su Tutma Kapasitesini Etkiler
(Improve Soil Structure & Water Holding Capacity)

Örtü bitkilerinin ince kökleri toprakta yayıldıkça toprağı parçalarken, ana kökleri toprağı birarada tutar. Büyük kazık köklü (large tap roots) örtü bitkileri ölünce toprakta büyük boşluklar (macropores) oluşur. Bu boşluklar, toprakta havanın ve suyun hareket etmesine yardımcı olur.

soil1

Topraktaki organizmalar, çürümüş örtü bitkilerini besin kaynağı olarak kullanır ve mumsu-yapışkan maddeler üretiler. Bu maddeler, toprakta küçük parçacıkları birarada tutar. Ayrıca, toprağın hacim ağırlığını azaltır (bulk density) ve işlenmesini (soil tilth) kolaylaştırırlar. Topraktaki organik madde artışı da toprağın su tutma kapasitesini artırır.

5. Kök Bölgesindeki Biyolojik Çeşitliliği Artırır 
(Enhance Biological Diversity In The Root Zone)

2257a69d8b97a8210967f227fb1b66cd

Organik madde, makro ve mikro-organizmalar için gıda kaynağıdır. Bu organizmaların çoğu, toprakta örtü bitkilerinin geri dönüşümüne yardımcı olur. Bu süreçte de toprağın fiziksel özelliklerinin gelişmesine yardımcı olurlar. Toprağın fiziksel özellikleri (bünyesi-yapısı-ağırlığı-rengi-sıcaklığı) toprağın havalanmasını, suyun sızmasını-alıkonulmasını, köklerin yayılmasını, toprakta bitki maddelerinin tutunmasını önemli ölçüde belirler.

Özellikle topraktaki solucan nüfusundaki artış, toprağın sağlıklı ve fiziksel özelliklerinin iyi olduğunun göstergesidir.

Örtü bitkileriyle toprakta oluşan organik madde, biyolojik aktivitenin artmasına neden olur. Bu organizmalar, bitkinin gelişimini engelleyen kök-patojenlerinin zararını azaltır.

6. Yararlı Böceklere Doğal Ortam Sağlar
(Provide Habitat For Beneficial Predators)

Untitled1

Örtü bitkileri, faydalı böceklere ve avcı böceklere doğal ortam ve besin kaynağı sağlar. Avcı böcekler için, afit, tırtıl, mite gibi canlılara da ev sahipliği yaparlar (yummy 🙂 )

7. Hasat ve Kültürel İşlemler İçin Toprağı Uygun Hale Getirir
(Provide Firm Footing For Harvest & Cultural Operations)

Yağmur yağdıktan sonra bağda hasat-budama yada ilaçlamanın nasıl yapılabileceğini hayal edersiniz eğer toprak işlenmemiş ve örtü bitkileriyle kaplanmamış durumdaysa 🙂

8. Hava ve Su Kalitesini Artırır
(Improve Air & Water Quality)

08WINE1-articleLarge

Örtü bitkileri, topraktaki serbest besinleri özümseyip, yağışın bol olduğu dönemde toprakta stabil halde tutarlar. Dolayısıyla, baklagiller tarafından sağlanan azot, gübreler tarafından sağlanan azota göre daha az hareketlidir. Yılın kurak olduğu dönemlerde ise, tozu azaltır ve hava kalitesini artırır. Tozu azaltarak mite istilası riskini de azaltır.