Şarapta Berraklaştırma

clip-art-wine-glass-rose-wine-wine-tasting-clip-art-732_822
Duyusal Analiz yaparken ilk başta görsel incelemelerde bulunuruz. Burada amaç şarabın renginin, renk tonunun, berraklığının ve parlaklığının kontrol edilmesidir. Bu sayede şarabın yaşı, renk kalitesi ve gövdesi hakkında ipucu ararız. Bunu yaparken aynı zamanda şarapta bir kalite kriteri olan berraklığa, matlığa yada katı bir parçacık içerip içermediğine de göz atarız. Şarabın berraklığını sağlamanın üç temel yolu vardır:

1. Aktarma

Bu işlemde şarap, dibindeki tortudan ayrılması için başka bir tanka transfer edilir.  Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri aktarma yapıldıktan sonra yeni tankta hava boşluğunun kalmaması gerekir.

2. Durultma-Çökeltme

Şarapta istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması işlemidir. Bu işlemi yaparken şarapta hangi özelliğin iyileştirilmesi gerekir karar vermek gerekir. Bulunıklığa neden olan maddelerden mi, rengini değiştiren maddelerden mi, acılığa neden olan maddelerden mi şarap arındırılmak isteniyor, bunun belirlenmesi gerekir. Çünkü durultma ajanlarının anlaşılacağı gibi fonsiyonları farklıdır. Unutmayalım, gereksi her maddenin kullanımı şarabınızın kalitesini olumsuz etkileyecektir.

20110526-070913

3. Filtreleme

Bu işlem, filtre tipine bağlı olarak şarabın tat ve aromalarının yoğunluğunu etkileyebilir. Amaç, şarabın hem fiziksel hem de mikrobiyolojik olarak stabil ve temiz olmasını sağlamaktır.