Bir hikayedir üzüm tanesinin gelişimi

sss

imagesHerşey bir çiçeklenme döneminde başlamıştı. Gökyüzünü bulutlar kaplamış, yağmur dinmek bilmiyordu. Asmada bir depresyon belirtisi: ne dışarı çıkarıyor ne yemek yiyor :-)) (Fotosentez yavaşlar-Karbohidrat üretim hızı düşer.). Bu durumu gören doğa-ana, bulutları dağıtıp güneşin güzel yüzünü gösterir. Yeterli güneş ışığı gören tomurcuklar , açar- çiçeklenir.

Tomurcuklanma-Çiçeklenme-Zayıf Tane Oluşumu

Peki hikayede yağmur devam etse- bulutlar güneşi kapatsa ne olurdu?

Yetersiz fotosentezden dolayı tomurcuklar uykuda kalacaktı, çiçeklenme oluşmayacaktı ve döllenme gerçekleşmeyecekti. Dolayısıyla da üzüm tanesi oluşmayacaktı (Coulure, Shatter). Bu durum salkımın her tarafında da görülebilir, salkımda birkaç tanede de. Genelde her bağda az da olsa görülen bir durumdur.

coulure-millerandage

Salkımda bazen de irili ufaklı – analı kızlı 🙂 taneler oluşur.  Büyük tanelerin yanında çekirdeksiz küçük taneler de görülür (Millerandage, Hens&Chicks, Peas&Pumpkins, Shot Berries). Böyle salkımlarda tanelerin olgunlaşma süreleri farklı olduğu için şarap yapımcıları için büyük bir sorun teşkil eder. Bu yeşil taneler şaraba aşırı – istenmeyen bir burukluk  (bitterness and astringency) kazandıracağı  için fermentasyon tanklarına yolculuğa başlamadan mutlu-olgun taneler arasından ayıklanırlar 🙂

Millerandage

Zayıf tane oluşumunun , Coulure&Millerandage , önüne nasıl geçilir?  En önemli faktör : GÜNEŞ. Fotosentezi başlatır. Dolayısıyla hem doğa anaya dua etmek hemde bağlarda terbiye sistemlerine ve kültürel işlemlere büyük önem vermek gerekir. Mesela sürgünlerin uç kısımlarının kesilmesi, UÇ ALMA. Sürgünlerin rüzgarlardan kırılmasını önlerken, sürgünlerin uzayarak sıra aralarını kapatması ve özellikle soğuk yörelerde gölge yapmasını engellerken, TANE TUTUMUNU da artırrmayı amaçlar.

Uç alma, çiçekten önce veya sonra yapılabilir. Tane tutumu artırmak için çiçekten hemen önce veya çiçek başlangıcında yapılmasında fayda vardır. Böylece sürgün uçlarına gidecek besin maddeleri salkımlara yönlendirilerek daha iyi bir tane tutumu sağlanır. Çiçekten sonra da gerekirse uç almaya devam edilir.

edad-media-y-el-vino

Herkese güzel bağ bozumu dileyelim !!!