Asma ve Toprak 2

B. Toprak Yapısı (Soil Structure)

Kum, silt ve kil parçacıklarının nem yada organik maddellerle biraraya gelerek kümeleşmesidir. Toprak Yapısı, kök gelişimi için önemli olan Makroporları (suyun tutulduğu gözenekler) ve Mikroporları (havanın tutulduğu gözenekler) oluşturur.

Toprağın yapısı resimde görüldüğü gibi çeşitlilik gösterir: Levhasal, prizma, blok, küresel,…vb.

soil-physics-atterberg-limitcompaction-shear-strengthcrusting-and-puddling-9-1024

granularblok

kolon

levha

prizmatik

Toprak işleme, bitki kök yoğunluğu ve gübreleme toprak yapısını etkiler.

Yonca, üçgül, korunga, fiğ gibi bitki kök yoğunluğu fazla olan ve toprağa bol miktarda organik madde kazandıran bitkilerin toprak yapısını geliştirme özelliği vardır.

Pamuk, şekerpancarı, patates gibi çapa bitkileri toprak yapısının bozulmasına yol açar.

Arpa, buğday, çavdar, mısır, pirine gibi tahıl bitkileri iyi bir toprak idaresi altında yapılırsa toprak yapısının geliştirilmesinde etkili olabilmektedir.

Organik gübrelerin toprağa uygulanması, toprak yapısını geliştirir. Organik maddenin parçalanma ve ayrışması sonunda oluşan humus, toprakta stabil yapı oluşumuna katkı sağlar.

su-hareketi

Zayıf toprak yapısı, kök gelişimi, su geçirgenliği ve ürünün suya ulaşılabilirliğini sınırlar.

İyi bir toprak yapısı, suyun ve havanın toprakta hareket etmesini sağlar. Böylece su birikimini ve suyun tamamının kaybını (yüzelsel akışı) önler.

REFERANSLAR

Geisenheim University- Viticulture Lecture Notes

http://www.uncorked-unscrewed-unfiltered.com/terroir

http://www.butamsenlik.com/tahil-urunleri-nelerdir/

http://www.slideshare.net/pabitramani/soil-physics-atterberg-limitcompaction-shear-strengthcrusting-and-puddling

http://research.wineaustralia.com/wp-content/uploads/2012/09/2006-FS-Assessing-Soil-Structure.pdf

http://www.deeproot.com/blog/blog-entries/forest-soils-versus-urban-soils