Asma ve Toprak 1

Asmanın gelişmesi için toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri büyük önem taşır:

  1. Su tutma kapasitesi yeterli olmalı
  2. İyi havalanmalı (Kloroz arazını engellemek için asma köklerinin gerekli oksijeni alması gerekir.)
  3. Drenajı iyi olmalı, asmada biraz su stresi yaratabilmeli
  4. pH 5.5-6.8 arasında olmalı. Asitlik, mineral maddelerin kullanılabilirliğini etkiler.
  5. Azot miktarı orta düzeyde olmalı (Fotosentezi teşvik eder.)
  6. Optimum derinlik 75cm olmalı

 

Bağlar için istenilen kimyasal özellikler: 

Kimyasal Özellikler Değer Aralığı
Toprak pH 5.5-6.8
% Organik Madde % 2-3
Fosfor 18-22 kg/m2
Potasyum 113-136 kg/m2
Magnezyum 90-114 kg/m2
Çinko 3.6-4.5 kg/m2
Boron 0.6-0.9 kg/m2

 

A. Toprak Bünyesi (Soil Texture)

img_soil_triangle

Verimli bir toprağın % 45’ini çakıl, kum, silt (mil) ve kil gibi parçaçıklar oluşturur. Geriye kalan %25 su, %25 hava ve % 2-7 arası organik maddeden oluşur. Bir toprağın nekadar kum, kil ve silt içerdiği toprak tekstürünü gösterir.

 

soil

 

Çok kumlu toprak (Sand) : Parmaklar arasında kolayca dağılır. Parmaklara zımparaya sürtüyormuş hissi verir. 0.5-2 mm büyüklüğündeki kuvars (SiO2) parçalarından oluşur.

Silt (Mil) : Çap boyutu 0.002-0.5 mm büyüklüğündeki parçalardan oluşur. Kum gibi kubvarstan oluşur. Un ufalıyormuş izlenimi verir.

Kil (Clay) : Çap boyutu 0.002 mm’den küçük parçalardır. Oyun hamurları gibi kolayca şekil alır.

 

Bağcılıkta Toprak Tipleri

untitled

t1

 

t2

 

su

 

Referanslar

Bağcılık El Kitabı, Prof. Dr. İbrahim Uzun, Hasat Yayıncılık, 2011

Bağcılık ve Gübreleme, Prof. Dr. Yaşar Kasap, 2012

Montpellier SupAgro – Viticulture Lecture Notes

Geisenheim University- Viticulture Lecture Notes

https://www.tes.com/lessons/AKChU3fbfZKo9g/types-of-soil

http://dripworks.blogspot.com.tr/2016/06/tips-for-gardeners-and-growers.html

http://alpates.com.tr/Toprak-Biliminde-Temel-Kavramlar.pdf

http://www.uncorked-unscrewed-unfiltered.com/terroirhttps://www.goodnesscelebrated.com/how-wine-is-made-a-crash-course/