İklim Değişikliği ve Bağcılık-Şarapçılık I


Bilimadamları, yeryüzündeki sıcaklık artışının önlem alınmadığı takdirde çok büyük sorunlara neden olacağını her seferinde söyleşilerle yada bilimsel araştırmalarıyla belirtiyorlar. Şarap üretiminde de en önemli faktörlerden biri İKLİM’dir. İklimdeki değişiklik bağ ve şarabı nasıl etkiler tahmin ederiz ama bunun için ne gibi önlemler alıyoruz -neler yapıyoruz?

Çoğunlukla kuzey yarımkürede 35.-50. paraleller, güney yarım kürede ise 30.-45. paraleller arasında şarap üretimi yapılmaktadır. İklimdeki değişiklik, sıcaklığın artmasına ve susuzluğa neden olduğu gibi bağ alanlarının taşınmasına da yol açabilir.

world-wine-map

Sıcaklık, asmanın fenolojik evrelerini ve büyüme dönemini (vejetasyon) etkiler. Ağlama-aaaaauyanma-çiçeklenme-ben düşme-olgunlaşma-yaprak dökümü-dinlenme dönemleri asma için çok önemli evrelerdir.  Sıcaklıktaki artış ürünün olgunlaşmasını hızlandırır lakin şeker miktarı artarken-ikincil metabolitlerin oluşumu (antosiyanin-tanen-aromalar gibi) olumsuz etkilenebilir (fenolik olgunluk). Ayrıca, üzümün asitinin (özellikle malik asit) yüksek sıcaklıkta konsantrasyonu azalabilir. En güzel örneğini, Avustralya’nın bazı bölgelerinde rastlamak mümkündür.

38

Asmanın su durumu, toprak yapısına, taş oranına, kök derinliğine, yağış miktarına, evapotranspirasyon (terleme+buharlaşma) ve yaprak yüzeyine bağlıdır. Susuzluk, fotosentezi ve sürgün gelişimini etkiler, sonuçta oluşan tane boyu küçülür, tanen ve antosiyanin miktarı artar. Fazla su stresi de yapraklara zarar verir ve tanenin olgunlaşmasını durdurur.

Yıllara göre iklimdeki değişiklikler gözlemlenerek bağlarda kültürel uygulamaların modifiye edilmesi gerekmektedir.Burada bağcılıkla uğraşanların ve şarap yapımcılarının her yılı iyi gözlemlemesi gerekmektedir. Peki iklimdeki bu değişikliğin etkisini en aza indirmek için bağlarda ve şaraphanelerde neler yapabiliriz?

141685102